Nie znasz Polski, jeśli nie masz z tego quizu 12/15

Wasza średnia

9/15