Już nikt tak do nas nie powie. Pamiętasz jeszcze te teksty nauczycieli?

Wasza średnia

10/11